Winetools cannot run with a Wine Version older than…

Tato chybová hláška se zobrazuje přestože používáme novější verzi Wine než uvádí.
Pokud tedy přesto potřebujeme z nějakých důvodů používat Winetools
http://www.von-thadden.de/Joachim/WineTools/
můžeme zakázat testování verze Wine:

V oblíbeném textovém editoru otevřeme soubor:

/usr/local/winetools/wt0.9jo

najdeme v něm tuto sekci:

# Version check
VER1=`echo ${WINEVER//[0-9]/}`
VER2=`echo ${VER1:0:1}`
if [ "$VER2" != "." ] ; then
# no '.' in the version number, so it's a version < 0.9
if [ "$WINEVER" -lt "20050628" ]; then
$DIALOG --title "`eval_gettext "*** ERROR ***"`" \
--msgbox "`eval_gettext "Winetools cannot run with a Wine version older than 20050628..."`" 6 60
exit $1
fi
fi

a zakomentujeme části vztahující se ke kontrole verze Wine:

# Version check
VER1=`echo ${WINEVER//[0-9]/}`
VER2=`echo ${VER1:0:1}`
# if [ "$VER2" != "." ] ; then
# # no '.' in the version number, so it's a version < 0.9
# if [ "$WINEVER" -lt "20050628" ]; then
# $DIALOG --title "`eval_gettext "*** ERROR ***"`" \
# --msgbox "`eval_gettext "Winetools cannot run with a Wine version older than 20050628..."`" 6 60
# exit $1
# fi
# fi

 

 

 

Winetools cannot run with a Wine Version older than…