VmWare – přímé spuštění VM

Toto lze zajistit mnoha způsoby. Jednoduše např. takto:

Do /etc/rc.d/rc.local přidáme na poslední řádek odkaz na spouštěcí skript:

/bin/vm

Samotný skript může vypadat např. takto:

#!/bin/bash
vmrun start „var/lib/vmware/Virtual Machines/nazevadresarevm/jmenovm.vmx“ &

 

VmWare – přímé spuštění VM