Příklad dalšího sdílení

Ukážeme si jednoduchý příklad sdílení nějakého adresáře na serveru pomocí Samby. Konfigurace sdílení se nastavuje opět v souboru smb.conf v sekci, která nese název našeho sdílení (tento název se objeví ve sdílených prostředcích serveru na našich stanicích). Zde je příklad z ukázkového souboru smb.conf:

[dokumenty]   comment = Public documents   path = /tmp/docs   read only = yes   guest ok = no   valid users = kamil tomas

Z příkladu lze zjistit řadu věcí. Komentář a cesta ke sdílenému adresáři jsou zřejmé.

  • Příkaz read only = yes říká, že do sdíleného adresáře uživatelé nebudou moci zapisovat ani jej měnit (to platí i tehdy, má-li uživatel plná práva k tomuto adresáři).

  • Příkaz guest ok = no nám zase říká, že ke sdílení nemohou přistupovat neautorizovaní uživatelé.

  • Za příkazem valid users je seznam uživatelů, kterým bude povoleno se k prostředku přihlásit. Pokud tento příkaz nedefinujeme, přístup bude povolen všem uživatelům.

  • Zrovna tak můžeme definovat položku invalid users, jejíž význam je zřejmý.

  • Nebo položku admin users, což je seznam uživatelů, kteří budou moci se sdílením nakládat podle libosti).

Sdílený prostředek lze nastavit opravdu detailně, což dokazuje na 80 různých příkazů, které lze nastavit jednotlivým sdíleným prostředkům (Jejich seznam a popis naleznete v nápovědě nástroje SWAT).

Příklad dalšího sdílení