Manuální registrace stanic do domény

Pokud se vám z nějakého důvodu nepodařilo vaší stanici automaticky registrovat v databázi uživatelů, můžete to udělat manuálně. Prvním krokem je příkaz useradd, a protože nepřidáváne skutečné uživatele, nýbrž důvěryhodné účty počítačů, dáváme za jejich jména znak ‚$‘):

useradd -d /dev/null -g 103 -s /bin/false vader$
useradd -d /dev/null -g 103 -s /bin/false stanice$

(Za předpokladu, že naše nová skupina počítačů hosts má GID 103.)

Nyní můžete zkusit přidat stanici do domény tak, jak je to popsábo v odstavci Konfigurace klientů výše. Pokud to ani tentokrát nevyjde, musíte ještě přidat stanice do databáze smbpasswd. To lze udělat příkazy:

smbpasswd -a -m vader
smbpasswd -a -m stanice

Tentokrát jména nemusíme zakončovat znakem ‚$‘ protože to za nás udělá parametr -m, který příkazu říká, že přidávaný účet je důvěryhodným účtem počítače, a potřebný znak za jméno přidá. Nyní už musí registrace stanice do domény proběhnout bez potíží.

Manuální registrace stanic do domény