Začínáme – přidání skupin uživatelů

Začneme na serveru. Aby byl tento počítač identifikovatelný v síti, musíme jeho síťovému zařízení přiřadit IP adresu a počítači jméno a doménu, do které se bude hlásit. To lze udělat několika způsoby, např. (na Slackwaru), pomocí nástroje pkgtool nebo editací souboru /etc/rc.d/rc.inet1.conf. Na přiřazení IP adresy nedoporučuji nástroj ifconfig, protože pouhé nastavení pomocí něj by nepřežilo další bootovací proces. Každá distribuce používá nějaký nástroj na konfiguraci síťového zařízeni (např. na Slackwaru zmíněný pkgtool), tak jej využijte. Hodnoty, které používám na svém serveru, jsou:

  • IP adresa: 192.168.1.1 (IP adresa používaná pro lokální sítě, která nefunguje v prostředí internetu. Pokud nemáte nějaký zvláštní důvod použít jinou, použijte tuto, nic tím nezkazíte).

  • Síťová máska: 255.255.255.0

  • Jméno počítače: server

  • Doména: doma.cz

Přidání skupin a uživatelů

Než budeme moci našim stanicím nabízet jakékoliv služby, měli bychom na serveru vytvořit nějaké uživatele a jejich domovské adresáře. Předtím je v našem případě také výhodné upravit soubor /etc/login.defs a nastavit hodnotu no k proměnné DEFAULT_HOME. V budoucnu budeme totiž vytvářet uživatele, které nebudeme chtít nikdy přihlásit do systému, a toto nastavení nám zajistí, že se uživatel nebude moci přihlásit, pokud nebude možné po loginu vstoupit do domovského adresáře. Když jim domovský adresář nevytvoříme, máme po starostech. Dále můžeme do adresáře /etc/skel zkopírovat všechny soubory, které budeme chtít mít automaticky nakopírované do domovského adresáře nově přidaného uživatele. Potom už můžeme přidat novou skupinu:

groupadd -g 1001 kamil

Tento příkaz nám přidá skupinu kamil s identifikačním číslem skupiny 1001. Záleží na nás, zda chceme mít pro každého uživatele samostatnou skupinu nebo je všechny přidávat do skupiny users. Pokud je to tak, novou skupinu samozřejmě přidávat nemusíme.

useradd -c „Kamil Kantar“ -d /home/kamil -g 1001 \
-m -k /etc/skel -s /bin/bash -u 1001 kamil

Tento příkaz přidá uživatele kamil (UID 1001, GID 1001), nastaví jeho domovský adresář na /home/kamil (a zároveň jej vytvoří), zkopíruje do něj soubory z /etc/skel a jako shell se nastaví /bin/bash.

Příkazem

passwd kamil

nastavíme uživateli kamil heslo, které si po přihlášení může sám změnit opět příkazem passwd. Přidáme ještě alespoň jednoho uživatele a můžeme jim vytvořit souborové kvóty.

Začínáme – přidání skupin uživatelů