Řešení problémů

Časté problémy:
Při exportu souborových systémů se Vám může stát, že server odmítne přístup určitému klientovi, přestože je uveden v souboru /etc/exports. Je to obvykle způsobeno tím, že server zaznamená adresu IP klienta, který se pokouší o připojení a doplní ji na plně kvalifikované doménové jméno (FQDN), které však neodpovídá jménu, pod kterým je klient uveden v souboru /etc/exports. Server se např. domnívá, že se klient jmenuje denon.domain.com, ale v /etc/exports je uvedeno pouze denon.

Dalším častým problémem je, že server určí IP adresu klientské stanice špatně. K této situaci může dojít, je – li chyba v souboru /etc/hosts nebo v tabulce DNS. Budete muset ověřit, zda IP adresy opdpovídají příslušným klientským stanicm.

Řešení problémů