Konfigurace klientů

Příkaz mount

Měkká a tbrdá připojení

Křížové připojení diskových oddílů

Důležitý parametr intr

Optimalizace výkonu

Krok za krokem

Konfigurace klientů