Změna umístění tlačítek okna [Ubuntu 10.04 LTS]

ubuntu1004Změna umístění tlačítek okna:
Pro zmenu umístění tlačítek zleva doprava v pořadí zmenšit, zvětšit, zavřít zadejte v terminálu příkaz

gconftool-2 –set /apps/metacity/general/button_layout –type string „menu:minimize,maximize,close“.

Pokud chcete mít tlačítka vlevo v pořadí zavřít, zmenšit, zvětšit (jako v Mac OS X)
zadejte příkaz ve tvaru
gconftool-2 –set /apps/metacity/general/button_layout –type string „close,minimize,maximize:menu“.

Změna se projeví ihned, není potřeba restart ani odhlášení uživatele.

Změna umístění tlačítek okna [Ubuntu 10.04 LTS]