CUPS – vzdálený tisk

Pro zdařilý vzádlený tisk je třeba správně nakonfigurovat tiskový server CUPS.
Toto je třeba napřiklad při přepsání konfiguračního souboru při velkém upgrade.
Obnovu je možné zajistit několika jednoduchými kroky, které lze provést i přes webové rozhraní serveru na portu 631

Nejprve zkontrolujte, zda je v administračním rozhraní povolen tisk z internetu.

cups - nastaven pro vzdlen tisk

1. Na cups serveru povolit přístup z lokalní sítě, tj. v souboru /etc/cups/cupsd.conf :
Allow from IP.ADRE.SA.0/24 (je to tam na několika místech)
2. V souboru /etc/cups/printers.conf nastavit kdo smí / nesmí tisknout na určité tiskárně:
3. na stanicích změnit /etc/cups/client.conf  přidáním názvu serveru a jména.

CUPS – vzdálený tisk