SPICE: grub-pc: out of range pointer 0x400040

troubleshootingtux1Při přístupu k virtualizovanému desktopu přes klienta spice můžeme obdržet chybové hlášení:
grub-pc: out of range pointer 0x400040

Řešením je odkomentování řádku 
GRUB_TERMINAL=console
v /etc/default/grub

Poté je nutné spustit  update-grub

SPICE: grub-pc: out of range pointer 0x400040