Instalace PostgreSQL 8.3 na CentOS 5.X

centos_smPro případ, že potřebujete nainstalovat PostgresQL 8.3 na CentOS 5.4 a vyšší (je potřeba například pro instalaci ekonomického systému Flexibee) je zde jednoduchý postup:

1) Odinstalujeme PostgreSQL:
#yum remove postgresql postgresql-server

2) Přidáme výjimku do základních repozitářů CentOSu:

# vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
[base]
exclude=postgresql*
[updates]
exclude=postgresql*

3) Stáhneme a nainstalujeme PostgreSQL a související balíčky:

#wget http://yum.pgsqlrpms.org/reporpms/8.3/pgdg-centos-8.3-7.noarch.rpm
#rpm -ivh pgdg-centos-8.3-6.noarch.rpm
#yum install postgresql postgresql-server

Zdroj: http://paragasu.wordpress.com/2010/05/15/how-to-install-postgresql-8-3-into-centos-5-4/

Instalace PostgreSQL 8.3 na CentOS 5.X