Ubuntu GPG launchpad error

otaznikPři přidání launchpad repozitáře se můžeme setkat s chybovým hlášením:

W: GPG error: http://ppa.launchpad.net intrepid Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available:
NO_PUBKEY 7D2C7A23BF810CD5
W: You may want to run apt-get update to correct these problems

je to způsobeno chybějícím GPG kklíčem. Nápravit tento problém lze velmi snadno:

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv 7D2C7A23BF810CD5

Změňte číslo klíčer “7D2C7A23BF810CD5″ číslem, které se zobrazuje v chybové zprávě

gpg --export --armor 7D2C7A23BF810CD5 | sudo apt-key add -

Ubuntu GPG launchpad error