Podsvícení LCD [Ubuntu 10.04] u ASUS UL

th_5244U notebooků ASUS řady UL jsou problémy s regulací jasu displeje.

Následující postup pomáhá zmírnit tento problém.

setpci -s 00:02.0 F4.B=XX

kde „XX“ je úroveň jasu v hexadecimálním formátu.
00 je pro nulu a FF pro maximum.

Toto řešení nepracuje s nástroji xbacklight a ostatními.

Ale je možné používat funkční klávesy. Stačí provést několik málo úprav v /etc/acpi.

Vložením „%e“ na konec řádků „action“ v /etc/acpi/events/asus-brightness-{up,down}
a vložte následující řádky na konec  /etc/acpi/asus-brn-{up,down}.sh:

brightness=`echo $3 | sed ‚s/0000001//’`
setpci -s 00:02.0 F4.B=${brightness}f

Řádky nahoře jsou pro asus-brn-up.sh; pro asus-brn-down.sh změňte „1“ na „2“).
Při stisku kláves je patrná určitá prodleva.

Obdobně je možné provést analogické změny v /etc/acpi/asus-brn-{up,down}.sh
pro invokování nástroje „xbacklight„.

Podsvícení LCD [Ubuntu 10.04] u ASUS UL