Zimbra – oprava LDAP databáze

Při chybě LDAP databáze se oprava provádí příkazem:

$ cd /opt/zimbra/data/ldap/hdb/db
$ /opt/zimbra/bdb-4.7.25.4/bin/db_recover -v

pak
$ su – zimbra
# zmcontrol start

Reply With Quote
Zimbra – oprava LDAP databáze