Zjištění akutálně běžících služeb

Zjištění akutálně běžících služeb:
 

service --status-all

services() { printf "$(service --status-all 2>&1|sed -e 's/\[ + \]/\\E\[42m\[ + \]\\E\[0m/g' -e 's/\[ - \]/\\E\[41m\[ - \]\\E\[0m/g' -e 's/\[ ? \]/\\E\[43m\[ ? \]\\E\[0m/g')\n";} ; services

 

Zjištění akutálně běžících služeb