Převod img na iso

ubuntunotebooktux

Někteří uživatelé chtějí nejprve vyzkoušet distribuci ve virtuálním prostředí a teprve potom ji případně nainstalovat „na ostro“. V případě netbookové distribuce ubuntu je však nejprve potřeba drobná úprava, protože netbook – remix je možné stáhnout  jako obraz s příponou .img.
Pokud chceme pro vyzkoušení použít například VirtualBox, musíme nejprve získat iso obraz, který připojíme jako virtuální CD mechaniku a teprve potom můžeme přistoupit k instalaci. Pro jednoduchý převod je možné použít následující postup. Pro tento příklad je použitá verze ubuntu-9.04-netbook-remix-i386, protože nová verze potřebuje pro běh Unity instalaci grafického ovladače s rozšířenou podporou, což není v případě VirtualBoxu potřeba.

1 ) Stáhneme ubuntu-9.04-netbook-remix-i386
2) Vytvoříme adresář unr
3) Vytvoříme realunr adresář pro připojení obrazu
4) Připojíme stažený obraz:
sudo mount -o loop -t vfat ubuntu-9.04-netbook-remix-i386.img realunr/
5) Přejmenujeme adresář syslinux na isolinux
6) Přejmenujeme soubor isolinux/syslinux.cfg na isolinux/isolinux.cfg
7) Vytvoříme iso soubor:
mkisofs -o ubuntu-9.04-netbook-remix-i386.iso -r -J -l -V „Ubuntu-Netbook-Remix 9.04 i386“ -b \
isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table unr/

Získaný soubor můžeme připojit jako virtuální mechaniku nebo vypálit.

Převod img na iso